Psychologische testen
DE SOORTEN TESTS

Beroepskeuze- en interessetests
Beroepskeuze- en interessetests hebben betrekking op de vraag: Wat wil ik? Wat vind ik leuk om te doen? Interessetests zijn instrumenten voor de evaluatie van iemands interesse in of voorkeur voor een verscheidenheid aan activiteiten. De term “interesse” kan grofweg worden opgevat als datgene waarvoor iemand interesse op kan brengen. Dit enthousiasme kan op allerlei zaken betrekking hebben: werk, sociale contacten, hobbies, enz.

Voorbeelden van Beroepskeuze- en interessetests:
ABIV : Amsterdamse Beroepen Interessen Vragenlijst

Capaciteiten- en intelligentietests
Capaciteiten- en intelligentietests hebben betrekking op de vraag: Wat kan ik? Waar ben ik goed in? Capaciteitentests zijn instrumenten voor de evaluatie van iemands bekwaamheden. De term “capaciteiten” staat voor de behendigheden waarover iemand beschikt. Er wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen capaciteiten en vaardigheden. Vaardigheden hebben betrekking op datgene wat te trainen is. Capaciteiten daarentegen hebben betrekking op een bepaald vermogen waarover iemand al dan niet beschikt. Capaciteiten zijn min of meer een vast gegeven.

Voorbeelden van Capaciteiten- en intelligentietests:
BNT : Basis Nivo Test
DAT : Differentiële Aanleg Testserie
DTHN : Drenth Testserie Hoger Niveau (NAT, VAT, TNVA)

G-test
KRT : Kritisch Redeneren Test
WG : Watson Glaser Kritisch Denken Test

Persoonlijkheids- en Attitudevragenlijsten
Persoonlijkheids- en Attitudevragenlijsten hebben betrekking op de vraag: Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Persoonlijkheidsvragenlijsten zijn instrumenten voor de evaluatie van het karakter van een persoon. Over het algemeen wordt met de term “persoonlijkheid” de robuuste karaktertrekken van een persoon bedoeld. Het gaat niet om tijdelijke stemmingen, maar om de aard van het beestje.
Attitudevragenlijsten zijn instrumenten voor de evaluatie van de houding van een persoon ten opzichte van iets.

Voorbeelden van Persoonlijkheids- en Attitudevragenlijsten:
FFPI : Five-Factor Personality Inventory

NEO : NEO-PI-R en NEO-FFI
NPV : Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst
PMT : Prestatie Motivatie Test